امروز : جمعه , ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
SQL/DB Error -- [Incorrect integer value: '' for column 'user' at row 1]

نتایج جستجو ،‌ RTK

معرفی روش RTK

مقالات آموزشی

در روش RTK ایجاد ایستگاه مرجع GPS مهمترین بخش در راه اندازی Network RTK است.  اين ايستگاهها می بايست دارای GPS دوفركانسه، كامپيوتر، تجهیزات لينك اطلاعاتی با مركز كنترل محاسبات و سيستم تامين انرژی باشند.

ادامه مطلب

محصولات

ادامه مطلب

محصولات

ادامه مطلب