امروز : سه شنبه , ۰۸ مهر ۱۳۹۹

Novatel Wireless MT4100

معرفی دستگاه

این محصول توسط Novatel Wireless تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
odometer
Built-in odometer
accel
Accelerometer
adc
ADC sensors
gprs_req
Remote management via GPRS
ibutton
Driver identification
inputs
Digital sensors
lbs
LBS
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP
udp
Communication via UDP