امروز : جمعه , ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

TSS-705pg

معرفی دستگاه

این محصول توسط Seven Seals تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
tcp
Communication via TCP