امروز : جمعه , ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

CH-4713

معرفی دستگاه

این محصول توسط NAVIS تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
adc
ADC sensors
ibutton
Driver identification
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP