امروز : جمعه , ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

Drozd K-1/M-1 (UDM12)

معرفی دستگاه

Note: Correct work with Wialon system demands special Firmware version. Please contact Istrim technical support for further details.

این محصول توسط Istrim تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.