امروز : جمعه , ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

BI 820 CONNECT

معرفی دستگاه

این محصول توسط Bitrek تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP