امروز : جمعه , ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

Micron Prime AT

معرفی دستگاه

این محصول توسط Micron تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

gprs_req
Remote management via GPRS
tcp
Communication via TCP
udp
Communication via UDP