امروز : جمعه , ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

Xirgo FMS500 Light+

معرفی دستگاه

این محصول توسط Xirgo Global تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
glonass
GLONASS support
odometer
Built-in odometer
accel
Accelerometer
adc
ADC sensors
eco_drv
ECO driving
gprs_req
Remote management via GPRS
ibutton
Driver identification
inputs
Digital sensors
lbs
LBS
sms_req
Remote management via SMS
sos
Alarm button
tcp
Communication via TCP
udp
Communication via UDP