امروز : جمعه , ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

BOX Tracker

معرفی دستگاه

این محصول توسط BOX telematics تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

can
CAN-bus support
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP