امروز : جمعه , ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

Stalker-M.10

معرفی دستگاه

این محصول توسط STALKER-M تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
adc
ADC sensors
can
CAN-bus support
inputs
Digital sensors
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP