امروز : جمعه , ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

Autolocator Base Fleet

معرفی دستگاه

این محصول توسط Megapage تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

temp_1
Temperature 1
pwr_int (V)
Battery voltage.
pwr_ext (V)
External power source.
engine_hours
CAN Engine hours
odometer
CAN Odometer
fuel_level
CAN Fuel level
fuel_consumption
CAN Fuel consumption
fuel_consumption_3
Fuel consumption 3
engine_rpm
Engine rpm. ACP output.
gsm
GSM signal quality
event
Reporting code