امروز : جمعه , ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

SkyWave SG-7100

معرفی دستگاه

این محصول توسط SkyWave Mobile Communications تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
sattelite
Satellite terminal
tcp
Communication via TCP