امروز : جمعه , ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

ORBCOMM GT 1100

معرفی دستگاه

To start retrieving messages from ORBCOMM Gateway, please fill in fields "Account name" ? "Account password" in "Device configuration" tab in unit properties in Wialon.

این محصول توسط ORBCOMM تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.