امروز : جمعه , ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

Armoli L300-Wi

معرفی دستگاه

این محصول توسط Armoli تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

3g
3G
gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP
status
  • bit0 - ignition status
  • bit1 - in1 status
  • bit2 - in2 status
  • bit3 - out1 status
  • bit4 - out2 status
  • bit5 - reserved
  • bit6 - reserved
  • bit7 - history/live data
mileage (km)
Mileage
did
Driver ID