امروز : پنجشنبه , ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

Genesis S05

معرفی دستگاه

این محصول توسط Chuang Shi JI Technology تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP