امروز : دوشنبه , ۰۵ آبان ۱۳۹۹

Jointech GP5000

معرفی دستگاه

Note: It is possible to get photos from your camera.

این محصول توسط Jointech تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

odometer
Built-in odometer
camera
Camera connection
gprs_req
Remote management via GPRS
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP