امروز : دوشنبه , ۰۵ آبان ۱۳۹۹

CCTR-828

معرفی دستگاه

این محصول توسط Carscop تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP