امروز : جمعه , ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

SmartGPS

معرفی دستگاه

این محصول توسط Rico Electronics تولید شده است و در گروه Software for Mobile Devic قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
tcp
Communication via TCP
udp
Communication via UDP