امروز : پنجشنبه , ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

MT-4

معرفی دستگاه

این محصول توسط Race Information Technology تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP