امروز : پنجشنبه , ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

Uni Box Devices СМТ-04

معرفی دستگاه

این محصول توسط Uni Box Devices تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
glonass
GLONASS support
adc
ADC sensors
can
CAN-bus support
ibutton
Driver identification
inputs
Digital sensors
lbs
LBS
sos
Alarm button
tcp
Communication via TCP