امروز : پنجشنبه , ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

ARTAL

معرفی دستگاه

این محصول توسط Artal تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP