امروز : یک شنبه , ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰

Mielta Technology

Mielta Technologies was founded in 2012. Mielta is the manufacturer of telematics equipment and additional sensors. All hardware for fleet management is developed and made in Russiа. The company is oriented both on local and global markets and is actively gaining popularity among customers.

Mielta Technologies در سال 2012 تاسیس شد. Mielta تولید کننده تجهیزات مخابراتی و سنسورهای اضافی است. تمام سخت افزار برای مدیریت ناوگان در Russia توسعه و ساخته شده است. این شرکت هر دو در بازارهای محلی و جهانی تمرکز می کند و به طور فعال در میان مشتریان محبوبیت دارد.