نتایج جستجو ،‌ شاسی بلند کیا

اولین تصاویر لو رفته از شاسی بلند کیا

اخبار

کیا در روزهای گذشته در حال تست اولیه و جاده‌ای یک خودرویی قد بلند دیده شد.

ادامه مطلب