نتایج جستجو ،‌ خودروهای فرسوده

کاهش اسقاط خودرو

اخبار

رییس کارگروه اتحادیه بازیافت اسقاط خودرو‌های فرسوده، از کاهش ٧٥درصدى اسقاط خودرو در سال ٩٧ خبر داد.

ادامه مطلب