نتایج جستجو ،‌ حوادث رانندگی

راننده محور شدن بیمه شخص ثالث و موانع آن

اخبار

طبیعی ست که با ردیابی خودروها در جاده های کشور، در مناطق خاص، شاهد عملکردهای گوناگون از برندهای مختلف هستیم. پس با این حساب نمی توان یک خودروی مشابه را حتی در مناطق مختلف جغرافیایی با سطح عملکرد یکسان ارزیابی کرد.

ادامه مطلب