نتایج جستجو ،‌ تجهیزات مدیریت ناوگان

استقرار تجهیزات مدیریت ناوگان

مقالات آموزشی

بر روی هر یک از خودروهای ناوگان یک سامانه ردیاب نصب می‌گردد. ردیاب های نصب شده داده‌های موقعیت وسیله نقلیه را از سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) دریافت و از طریق GPRS به مرکز داده‌ها ارسال می ‌کند.

ادامه مطلب

اعزام تیم استقرار گیتی گستر به لرستان

سیستم ردیابی

اعزام تیم استقرار گیتی گستر به لرستان

ادامه مطلب