راننده محور شدن بیمه شخص ثالث و موانع آن

طبیعی ست که با ردیابی خودروها در جاده های کشور، در مناطق خاص، شاهد عملکردهای گوناگون از برندهای مختلف هستیم. پس با این حساب نمی توان یک خودروی مشابه را حتی در مناطق مختلف جغرافیایی با سطح عملکرد یکسان ارزیابی کرد.

راننده محور شدن بیمه شخص ثالث

چندی ست که موضوع راننده محور شدن بیمه شخص ثالث موضوع داغ اخبار بیمه کشور را به خود اختصاص داده است. اما مشکلات و موانع راننده محور شدن بیمه شخص ثالث نیز قابل توجه می باشند و به نظر می رسد که این قانون جدید به این سادگی ها قابل اجرا نخواهد بود.

برای اجرایی شدن این قانون باید عوامل موثر در بروز حوادث رانندگی را طبقه بندی کرده و آن ها را این طور در نظر گرفت: عامل انسانی، عامل جاده ای، عامل خودرویی به نظر می رسد که نمی توان با لحاظ کردن منفرد عامل انسانی، حق بیمه را عادلانه برای هر دو سوی ماجرا تعیین کرد. اخیرا در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث به عوامل جنسیت و سوابق رانندگی اشاره شده است. اما همچنان نمی توانیم نوع خودرو، سال ساخت آن، کمپانی سازنده و غیره را از چشم دور بداریم.

مناطق جغرافیایی

طبیعی ست که با ردیابی خودروها در جاده های کشور، در مناطق خاص، شاهد عملکردهای گوناگون از برندهای مختلف هستیم. پس با این حساب نمی توان یک خودروی مشابه را حتی در مناطق مختلف جغرافیایی با سطح عملکرد یکسان ارزیابی کرد.

عدم امکان شناسایی راننده متخلف به شکل دقیق

در ضمن باید این شرایط را در نظر گرفت که در حال حاضر بیشترین جریمه ها به صورت جریمه های دوربینی بوده و تشخیص و تعیین هویت راننده امکان پذیر نمی باشد.

اگر این واقعیت را بپذیریم که یک خودرو می تواند تنها در اختیار یک راننده نباشد، با این حساب نمی توان مشخص نمود که جریمه صادر شده برای هر خودرو، مربوط به چه راننده ای بوده است. این یکی از موضوعاتی ست که در شمار مشکلات و موانع راننده محور شدن بیمه شخص ثالث ظهور پیدا می کند.

در واقع اگر قرار باشد، جریمه ثبت شده توسط دوربین های راهنمایی رانندگی را به عنوان بخش مهمی از سوابق رانندگی افراد در نظر بگیریم، میدان داده ای خالی خواهد ماند. تنها جریمه های کاغذی و با متوقف کردن خودرو و مشاهده گواهینامه راننده را می توان محل اعتنا و اتکا در چنین موضوعی دانست.

با در نظر گرفتن توصیفات بالا، تمام تخلفات ثبت شده در کارنامه ی مالک خودرو ثبت شده و نمی توان فرمول راننده محور بودن خودرو را آن قدرها عادلانه و منطبق بر داده های واقعی دانست.

رضا یدالهی، رئیس هیأت مدیره کانون سراسری نمایندگان بیمه البرز در این خصوص گفته است: “فقدان اطلاعات سوابق رانندگی راننده اعم از نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده از نیروی انتظامی که این موضوع نیز از پیچیدگی خاصی برخوردار است .چرا که درحال حاضر قسمت عمده تخلفات راننده از طریق دوربین‌های نصب‌شده در سطح شهر ثبت می‌شوند و سهم ناچیزی از این تخلفات به صورت قبض جریمه و تحت عنوان تسلیمی به راننده متخلف داده می‌شود؛ بنابراین امکان شناسایی راننده متخلف به صورت دقیق نیز وجود ندارد و عملا کلیه تخلفات به پای مالک خودرو نوشته می‌شود.”

تغییر سبک جمع آوری داده های رفتارهای رانندگان

در نهایت می توان گفت که برای اجرایی شدن قانون بیمه شخص ثالث راننده محور که اتفاقا می تواند شرایط بهینه تری در بازار بیمه و سبک رفتار رانندگی کشور به همراه داشته باشد، تحولاتی در فناوری اطلاعات پلیس احتیاج است.

استفاده از سیستم دریافت داده های تخلفات رانندگی، سوانح و حوادث نمی تواند راننده محور شدن بیمه شخص ثالث را عملیاتی کرده و در شرایط فعلی این طرح از همان ابتدای کار با شکست مواجه خواهد شد.

همکاری نهادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و اعمال تغییراتی در ثبت تخلفات رانندگی، بانک داده ای معتبرتری منسوب به هر فرد را در اختیار راهنمایی و رانندگی کشور قرار داده و به واقع نوعی ردیابی اشخاص در حوزه ی رانندگی را در اختیار خواهیم داشت. به این شیوه می توان موانع راننده محور شدن بیمه شخص ثالث را عملیاتی تر دانسته و آن را به عنوان گذاری به سمت هدفمندتر شدن بیمه نامه ها قلمداد نمود.

 

منبع:radyaban.com