دوره افزایش قیمت و کاهش تقاضا رسید

کاهش فروش باعث کاهش درآمد و سنگین‌شدن هزینه‌های ثابت بر دوش شرکت‌های خودروسازی می‌شود، در نتیجه خودروسازان برای جبران ضرر و زیان خود به افزایش دوباره قیمت‌ها روی می‌آورند و مجددا در برابر این موج جدید قیمت‌ها با کاهش بیشتر تقاضا مواجه می‌شوند.

بیماری این روزهای صنعت خودرو

با افزایش قیمت خودرو تقاضای مشتریان کم شد، این خلاصه وضعیتی است که خودروسازان کشورمان این روزها با آن مواجه هستند و این سیکل معیوب باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها و کاهش بیشتر تقاضا می‌شود. البته این روند همچنان ادامه دارد مگر آنکه این سیکل شکسته شود. صنعت خودرو ایران این روزها گرفتار بیماری شده است و با افزایش قیمت‌ها، شاهد کاهش فروش محصولات خودروسازان داخلی هستیم.

این کاهش فروش باعث کاهش درآمد و سنگین‌شدن هزینه‌های ثابت بر دوش شرکت‌های خودروسازی می‌شود، در نتیجه خودروسازان برای جبران ضرر و زیان خود به افزایش دوباره قیمت‌ها روی می‌آورند و مجددا در برابر این موج جدید قیمت‌ها با کاهش بیشتر تقاضا مواجه می‌شوند. این خلاصه وضعیتی است که خودروسازان کشورمان این روزها با آن مواجه هستند و این سیکل معیوب باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها و کاهش بیشتر تقاضا می‌شود. البته این روند همچنان ادامه دارد مگر آنکه این سیکل شکسته شود.

اما افزایش تقاضا به‌صورت طبیعی در شرایط فعلی رخ نخواهد داد، مگر با ایجاد تقاضای کاذب یا اینکه خودروسازان قیمت‌های خود را اصلاح کنند و یا حداقل بیش از این افزایش ندهند تا قیمت‌ها برای حداقل 6ماه در سطح فعلی ثابت بمانند. در این میان، ارائه تسهیلات مناسب برای افزایش قدرت خرید مشتریان نیز می‌تواند در توقف روند کاهش تقاضا موثر باشد.

 

منبع:donyayekhodro.com