مطمئن رانندگی کنیم

مطمئن رانندگی کنیم

با بررسی سوابق سوانح رانندگی متوجه خواهید شد که بیشترین تصادفات زمان تغییر مسیر خودرو از یک لاین به لاین دیگر اتفاق افتاده اند و بعد از آن پر خطر ترین رفتار رانندگی گردش به چپ یا راست است و در رتبه سوم سبقت گرفتن بدون در نظر گرفتن نقاط کور قرار می گیرد.

آنچه باید بدانیم تا مطمئن برانیم

نگاهی اجمالی به تصادفات شدیدی که خبرساز شده اند نشان میدهد که بیشترین این تصادفات که منجر به کشته شدن هموطنان عزیزمان شده است، توسط رانندگان باسابقه اتفاق افتاده است.

داشتن گواهینامه و سابقه طولانی در رانندگی نمی تواند پشتوانه محکمی بر تصادف نکردن رانندگان باشد. به غیر از تجربه، موارد مهم دیگری هم در رانندگی مطمئن اثر گذار خواهد بود، مثل تجهیز شدن به دانش روز رانندگی، رفتار و فرهنگ ترافیک و ...

با بررسی سوابق سوانح رانندگی متوجه خواهید شد که بیشترین تصادفات زمان تغییر مسیر خودرو از یک لاین به لاین دیگر اتفاق افتاده اند و بعد از آن پر خطر ترین رفتار رانندگی گردش به چپ یا راست است و در رتبه سوم سبقت گرفتن بدون در نظر گرفتن نقاط کور قرار می گیرد.

باید به این نکته توجه کنید سرعت سایش تایر خودرو در سرعت 130 کیلومتر بر ساعت و بالاتر ، 40 درصد بیشتر از سرعت سایش همان تایر در سرعت 80 کیلومتر بر ساعت است.

احتیاج به تحقیقات و بررسی های عجیب و غریبی نیست برای اینکه متوجه شویم قدرت بینایی در شب خیلی کمتر از قدرت بینایی در روز است. بنابراین در یک شرایط جوی یکسان سرعت رانندگی در شب باید از سرعت مطمئنه در روز کمتر باشد.

و بعد از شرایط رانندگی در شب و کاهش سرعت باید در نظر بگیرید که میزان سرعت در شرایط جوی بارانی، باید یک سوم سرعت رانندگی نسبت به حالت عادی باشد و این در حالی است که در شرایط برفی سرعت تردد باید به نصف سرعت معمول کاهش یابد.

نکته مهمی که باید هنگام رانندگی در زمان بارانی در نظر بگیرید این است که: در جاده‌های خیس و در شرایط بارانی، مسافتی که خودرو بعد از ترمز متوقف می شود، تا دو برابر مسافت توقف در شرایط عادی افزایش می‌یابد.

با توجه به اینکه 70 درصد از تلفات جاده ایی بر اثر ضربه های مغزی اتفاق می افتد، باید در نظر بگیرید که بستن کمربند ایمنی، به میزان زیادی از بروز ضربه مغزی به سرنشینان خودرو جلوگیری می‌کند

شاید کسانی که رانندگی کردن را به تازگی شروع کرده اند این نکته را ندادند که باز بودن پنجره خودرو در هنگام حرکت با سرعت‌های بالا، به شدت در مصرف سوخت خودرو، تاثیرگذار است.

و مهمترین نکته این مطلب این است که :به ازای هر یک کیلومتر کاهش سرعت، متوسط تعداد تصادفات حدود 2 درصد کاهش می‌یابد، پس کمی آرامتر رانندگی کنیم.