نرم افزار مدیریت ناوگان و کاهش هزینه ها

نرم افزار مدیریت ناوگان و کاهش هزینه ها

با استفاده از نرم افزار ویالون خودرو ها و هزینه هایتان را مدیریت کنید.

شما میتوانید به جای استفاده از گزارشات دستی زمان بر از نرم افزار مدیریت ناوگان ویالون استفاده کنید که باعث بهبود عملکرد ناوگان خودرویی شما و کاهش هزینه های سازمان و کاهش زمان تلف شده می شود.
در نرم افزار ویالون فقط کافیست یک بار اطلاعات را وارد کنید سپس گزارشات به صورت اتوماتیک ارسال می شوند.

همچنین شما می توانید در لحظه از موقعیت و شرایط خودرو های خود مطلع شوید و در صورت نیاز به گزارشات دسترسی داشته باشید.
نکته مهم اینکه نرم افزار ویالون در 130 کشور دنیا مورد استقبال قرار گرفته است. بیشترین استفاده نرم افزار مدیریت ناوگان در سازمانها و شرکت هایی حمل و نقل های عمومی، باربری و تمامی شرکت های تولیدی و خدماتی است.

نرم افزار مدیریت ناوگان ویالون بر روی تلفن همراه و تبلت هم نصب و مورد استفاده قرار می گیرد.

شما می توانید با خرید سامانه نرم افزاری ردیابی و مدیریت ناوگان ویالون دارنده یکی از بهترین نرم افزارهای موجود در این زمینه باشید.